අපි ගැන

ගුණාත්මකභාවය හොඳම ලුහුබැඳීම

හුවාන්යාන් දිස්ත්‍රික්කයේ “අච්චුගේ උපන් ගම” හි පිහිටා ඇති සීමාසහිත තායිෂෝ හුවාන්යාන් කාර්මික හා වෙළඳ සමාගම 2005 දී ආරම්භ කරන ලදී. එය ආහාර යන්ත්‍රෝපකරණ, මුළුතැන්ගෙයි උපකරණ මෙන්ම මුළුතැන්ගෙයි උපකරණ සැලසුම් කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම සහ විකිණීම සඳහා කැපවී සිටින සමාගමකි. වාණිජ පිරිසිදු කිරීම සහ විෂබීජ නාශක අමුද්‍රව්‍ය සහ යන්ත්‍ර. “ජනතාව නැඹුරු, දිගටම දියුණු කිරීම” අපගේ ආයතනික දර්ශනය වන අතර ගුණාත්මකභාවය සහ සේවාව අපට මූලික වැදගත්කමක් දරයි.

  • about-us

නිෂ්පාදන